Проф. д-р Лозанов

Скъпи приятели, представяме ви първа част от статията на сугестопедагога по испански език Антон Каро за основите на Сугестологията, публикувана в неговия личен сайт.

В памет на д-р Лозанов.

От известно време проявявам интерес към сугестологията и нейното приложение в образованието / преподаването, наречено сугестопедия. Преди време прочетох една книга, написана от ст.н.с.Iст. д-р Георги Лозанов, която ме накара да се замисля сериозно не само за образователната ни система, а по-общо и как като цяло „спим с чорапите“, както казва култовия герой на „Ало-Ало“. И тъй като съм физиолог, реших да направя една литературна справка, намирайки научни публикации, които да ми помогнат да си обясня някои моменти, свързани със сугестологията.

 А.  Паметта отслабва с времето. Или поне ние имаме такова разбиране за нея. Но е възможно паметта да се „усилва“ с времето. Всъщност паметта може едновременно да се усилва и да отслабва, като по този начин се наблюдават две тенденции едновременно. Случва се човек да забрави дадени факти /обливалесценция/, но също и да възпроизведе факти, които преди това не е знаел /реминисценция/. В зависимост от модулиращите фактори /тоест от използваните стимули/, балансът между обливалесценцията и реминисценцията може да бъде положителен /амнезия/ или отрицателен /хипермнезия/. Експериментално е установено, че състоянията на хипермнезия могат да продължат с часове, а в по-редки случаи и с дни, дори месеци. С установяване/дефиниране на хипермнезичната памет се смята, че хипнозата не добавя нищо към обикновената хипермнезия (обикновена хипермнезия е тази, която не се наблюдава в състояние на хипноза). И тук идва съвсем резонния въпрос за това „Кои са факторите, които благоприятстват появата на хипермнезията?“

 1. Един от основните фактори за манифестиране на състоянието на хипермнезия – изместване на фокуса на вниманието /периферни възприятия / перцепции или периферни стимули/. Така например е извършен експеримент (Ален и сътр., 1992) с две групи доброволци от по 26 човека, на които е пуснат аудио запис, който съдържа 59 съществителни имена, будещи визуални асоциации. На едната група е казано, че след прослушването на записа, участниците ще бъдат проверени какъв процент от думите са запомнили, а на другата група не е поднесена никаква информация… и в резултат се оказва, че хипермнезия се наблюдава само при групата, която не е била информирана за препитването след урока.

 2. На второ място бих поставил „честотата на думите“. Извършени са изследвания, които доказват, че процентът на запаметяване на думите при чуждоезиково обучение е по-висок (хипермнезия), когато са подбрани по честотен признак. Ние всички сме учили чужди езици по стандартната методика – там уроците са тематични. В сугестопедията е заложен принципът на честота на употреба на думите в езика, защото думите, които се използват често, допринасят за наблюдаване на състояние на хипермнезия… докато думите с ниска честотност не водят до такова състояние. Простете, че повторих два пъти едно и също нещо, но този факт е от изключителна важност. Затова и в уроците по чуждоезиково обучение думите са подредени така: в първия урок – най-често използваните думи в езика, във втория урок – следващите по честота на използване думи, и така нататък. Има честотни речници, за съжаление тези речници трябва да се актуализират непрекъснато.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.