СЕРТИФИКАТИ

В езиков център Алегро Виваче работим с утвърдени сертификати за качество и сме сертифициран член на Оптима, Българската асоциация за качествени езикови услуги.

В края на всеки сугестопедичен курс участниците  получават сертификат за преминато езиково ниво и, при предварителна заявка, също сертификат от ЦПО, удостоверяващ ключова компетентност по език като част от професия.

Удостоверение за завършено езиково ниво

Удостоверение от ЦПО

*Изисквани документи при заявка за сертификат от ЦПО:

Копие от диплома за завършена степен на образование.
Паспортна снимка.
Медицинско удостоверение.

Сертификат за преминат курс
Удостоверение за ключова компетенция
Удостоверение за професионално обучение-1