Общи условия

  1. Сугестопедичният курс за възрастни е с продължителност от 80/100 уч. ч., разпределени в 20/25 работни дни. Посещава се всеки делничен ден по 4 учебни часа дневно, ако е интензивен, или между 2 и 4 пъти седмично, ако е екстензивен. Цената на курса е 690лв,с включен учебник и учебни материали.
  2. Сугестопедичният курс за деца е с продължителност от 60/120уч.ч., в интензивна форма през лятната ваканция и екстензивна форма през учебната година. Цената на един модул е 490лв. (с включени учебни материали).
  3. Групите сесъстоят от 6 до 12 курсисти.
  4. При групи по малки от 6 човека учебния план се покрива по индивидуална програма с хорариум от 80 уч.ч за 20 работни дни.
  5. Цените на индивидуалните програми и поддържащите обучения се заплащат отделно и са спрямо избрано единично посещение или пакет.
  6. Записването става след провеждане на входящ тест-разговор (като предварително се уговарят деня и часа на събеседването),след което, при желание за участие, се оставя депозит в размер на 150лв. Депозитът гарантира включване в желания курс. Ако курсистът не е успял да се включи в избрания курс, поради причина не зависеща от Алегро Виваче, депозитът не се възвръща, а се запазва в рамките на следващите 6 месеца. Включването в следващ курс става след предварителна уговорка с администрацията при наличие на свободни места. След изтичане на този период депозитът не се възвръща (освен, ако няма някаква допълнителна писмена уговорка с админитрацията на езиковия център).
  7. При заплащане на целия курс и невъзможност на курсиста да участва поради причина не зависеща от Алегро Виваче, таксата не се възвръща, а се запазва в рамките на следващите 6 месеца. Включването в следващ курс става след предварителна уговорка с администрацията при наличие на свободни места. След изтичане на този период, таксата не се възвръща (освен, ако няма някаква допълнителна писмена уговорка с админитрацията на езиковия център).