Защо сугестопедия

Когато избирате да учите чужд език, не винаги е лесно да намерите съчетание от достатъчно ефективен и интересен курс. В Алегро Виваче посредством българския метод Сугестопедия, можем да предложим много повече! Предимствата на метода се съчетават с професионализма на специално обучените ни преподаватели, за да направят обучението Ви едно щастливо и полезно смислено изживяване!

Начин на преподаване

Обучението в Алегро Виваче се извършва по утвърдената от ЮНЕСКО образователна система сугестопедия. Включва пълен цикъл за развитие на езиковите умения и компетентности чрез комбинация от интензивни и екстензивни курсове, бизнес курсове, поддържаща програма и индивидуални консултации.
Интензивният курс за възрастни се провежда всеки делничен ден в рамките на 5 седмици, за да има пълно потапяне в атмосферата на чуждия език. Екстензивният курс е малко по-кратък, с посещения 2 пъти седмично и обикновено се препоръчва след преминаване на поне един интензивен курс на обучение.
В обученията за деца се предлага основен екстензивен курс, с посещения два пъти седмично, и ежедневен интензивен през лятната ваканция.
Всеки курсист преминава входящо събеседване, на което се определя езиковото му ниво и се намира най-подходящия за него езиков курс.

Ефективност

Методът помага на курсистите лесно да преодолеят езиковата бариера и да проговорят чуждия език бързо и без притеснение. При започване на изучаването на един чужд език с метода сугестопедия се избягва формирането на комуникационна бариера и се предоставя една много добра и силна база за развитие на езика. Това дава възможност на курсистите да натрупат бързо голям обем лексика, както и да проговорят и да изразяват свободно наученото още след първото ниво на обучение, което улеснява развитието на всички умение по езика в следващите нива. Обучението в рамките на курса е достатъчно за усвояване на материала, така че не се налагат домашни упражнения или допълнителна подготовка.

Атмосфера

Сугестопедията е съчетание от педагогика, психология и изкуство, което определя и характера на атмосферата по време на обучението. Тя е спокойна и позитивна, липсва стрес и умора, а във всеки един момент присъства естетика. Чрез умствена релаксация, ненапрегната концентрация и класическо изкуство доказано се постигат по-добри и дълготрайни резултати, тъй като знанията се усвояват спонтанно, без налагане и напрежение. Преподавателите подкрепят курсистите във всеки момент от обучението, като им вдъхват увереност, активират способностите им да учат на резервно ниво и поправят грешките им неусетно и много деликатно. Този подход вдъхновява, превръщайки обучението в изключително приятно емоционално преживяване за курсистите.

Учебни материали

Учебниците и учебните материали в сугестопедичното обучение са специално разработени от екип от преподаватели – сугестопедагози и научни сътрудници. Всички учебници са експериментални, тъй като се подобряват и осъвременяват, за да носят максимална ефективност на своите ползватели. Преподавателите обикновено наричат учебниците „пиеса“ или „сценарий“, тъй като учебникът е базата, на която се извършва така наречената „репетиция“ или ежедневният учебен процес.
Своите учебници курсистите получават на първия ден от курса, а по време на цялото обучение получават допълнителни учебни материали. Цената на учебниците и учебните материали е включена в цената на курса.

Учене чрез преживяване

Чрез музика, театър, изобразително изкуство и деликатно естествено общуване се стимулират паметовите резерви, създава се радостна и приятелска атмосфера. Разиграват се сцени и ситуации от ежедневието, които помагат на курсистите да упражняват комуникативните си умения, да преодолеят бариерите и страха, натрупани от минали обучения. По време на обучението, курсиситите се докосват не само до езика, но и до историята, културата, естетиката и изкуството на съответния народ или националности, които говорят съответния език.

Сертификати

В езиков център Алегро Виваче работим с утвърдени сертификати за качество и сме сертифициран член на Оптима, Българската асоциация за качествени езикови услуги.
В края на сугестопедичното обучение курсистите получават сертификат за преминатото езиково ниво и, при предварителна заявка, също сертификат от ЦПО, удостоверяващ ключова компетентност по език като част от професия.