АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

по метода на класическата сугестопедия

 • “It would be so nice if something made sense for a change.”

  Lewis Carroll, Alice in Wonderland

 • “Би било толкова хубаво, ако, за разнообразие, нещо имаше смисъл“

  Луис Карол, Алиса в страната на чудесата

Всеки родител желае детето му да развива успешно интелектуалните си и творчески заложби. Всяко дете мечтае да играе повече, да открива света, да прави нещо смислено за самото него. Да научи бързо чужд език може всяко дете, когато има събуден интерес и мотивация, когато ученето не прилича на учене, а по-скоро на една весела, приказна и красива игра!

В Алегро Виваче, с помощта на средствата на метода Сугестопедия, чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, с помощта на изкуството децата учат чужд език с радостно усещане и усвояват знания по един ненатрапчив и близък до тяхното естествено емоционално състояние начин. В творческата и подкрепяща среда, създадена от опитни сугестопедагози, децата проговарят на английски език, учат се на уважение и учтивост, на добро възпитание, на взаимна подкрепа и работа в екип, на инициативност и позитивно отношение към процеса на учене. Обучението по този метод се отразява положително върху цялостното развитие на детето – то става по-уверено, мотивирано и любознателно.

Алегро Виваче предлага сугестопедични курсове за деца и юноши от 6 до 13 години. Програмата включва екстензивни и интензивни курсове в 5 нива, съобразявайки се и с възрастта на детето. Определянето на нивото на децата и включването им в подходяща група се извършва след провеждане на входящ тест с предварителна уговорка по телефона.

Индивидуалната ни програма за ученици в Алегро Виваче е изцяло съобразена с потребностите на вашето дете и е достъпна, както под формата на единични консултации, така и като пакетна услуга.

Отличителни характеристики на нашите курсове:

 • Системен методически подход в съчетание с концентративно спокойствие, спонтанна и радостна среда.
 • Учене чрез игра, което подкрепя децата да експериментират и откривателстват, да са спокойни в процеса на комуникация и групова интеракция.
 • Класическата музика и изкуство, като основни художествени средства, не само помагат за по-добро възприятие, но и развиват у децата усет към естетиката и изкуството.
 • Специално разработени авторски учебни материали от екип от специалисти, под ръководството на доц. д-р Галя Матева, дългогодишен сътрудник на проф. д-р Георги Лозанов в Института по сугестология.
 • В края на обучението, след положен тест, децата получават сертификат за завършено ниво спрямо нивата на Общата европейска езикова рамка.
 • В допълнение децата се имат възможността да се запознаят с международните изпити на Cambridge – Starters, Movers, Flyers, KET, PET.

ИЗБЕРИ НИВО

empty
Класификация (еквивалент)
Basic
A1
A2
A2-B1
B1
Всички нива
Разбиране
елементарни думи и изрази
кратки и ясни разговори, истории
по-дълги диалози и текстове на позната тема
разбират основното послание в непознат разговор
схващане на посланието при разговор на познати теми
Четене
отделни думи и изречения, кратък текс
прости изречения, диалози, текст
описания, диалози, истории, адаптирани четива
дълги истории, диалози, пасажи от книги
текстове, описващи по-абстрактни понятия на познати теми
Общуване
запознанство, отговаряне на базисни въпроси
базисен разговор на позната тема
разговори и дискусии на познати теми
самостоятелен разговор в позната ситуация, описание, мнение
самостоятелно общуване, разказ, описание
Всички нива
Писане
елементарни думи и фрази, по модел
кратки текстове, по модел
кратки текстове, самостоятелно
използване на по-сложни лексикални и граматически структури
свободно изразяване по позната тема в писмен вид, писане на истории
Тип на курса
Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Интензивен 5 дни седмично по 4уч.ч.

сравни нивата

Класификация (еквивалент) Basic
Разбиране елементарни думи и изрази
Четене отделни думи и изречения, кратък текс
Общуване запознанство, отговаряне на базисни въпроси
Писане елементарни думи и фрази, по модел
Тип на курса Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Научи повече
Класификация (еквивалент) A1
Разбиране кратки и ясни разговори, истории
Четене прости изречения, диалози, текст
Общуване базисен разговор на позната тема
Писане кратки текстове, по модел
Тип на курса Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Научи повече
Класификация (еквивалент) A2
Разбиране по-дълги диалози и текстове на позната тема
Четене описания, диалози, истории, адаптирани четива
Общуване разговори и дискусии на познати теми
Писане кратки текстове, самостоятелно
Тип на курса Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Научи повече
Класификация (еквивалент) A2-B1
Разбиране разбират основното послание в непознат разговор
Четене дълги истории, диалози, пасажи от книги
Общуване самостоятелен разговор в позната ситуация, описание, мнение
Писане използване на по-сложни лексикални и граматически структури
Тип на курса Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Научи повече
Класификация (еквивалент) B1
Разбиране схващане на посланието при разговор на познати теми
Четене текстове, описващи по-абстрактни понятия на познати теми
Общуване самостоятелно общуване, разказ, описание
Писане свободно изразяване по позната тема в писмен вид, писане на истории
Тип на курса Екстензивен 2 дни седмично по 2 уч.ч.
Научи повече
Класификация (еквивалент) Всички нива
Разбиране
Четене
Общуване Всички нива
Писане
Тип на курса Интензивен 5 дни седмично по 4уч.ч.
Научи повече

МЕТОДОЛОГИЯ И УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Всяка една от главите от учебните книжки се представя с тържествен концерт, като текстът се изчита на фона на класическа музика, специално подбрана за деца. Концертът има две части – по време на първата децата само слушат и следват текста от историята, а по време на втората те рисуват. След всеки концертен сеанс е желателно децата да изчитат преди лягане историята от съответната глава възможно най-често.

Следващият етап от процеса на обучение е разработването на текстовете от същата глава от учебника. Тук се прилагат различни техники на четене, игри, ролеви ситуации, песни, стихове и творчески дейности. Основната граматика и лексика се разясняват и запомнят по неусетен за децата начин.

Последният етап от работата със същата глава е работа с допълнителни четива и изработването на проекти, както и тяхното устно представяне. Тук се разиграват по роли текстовете, импровизира се и се насърчава свободната комуникация на чуждя език.

Често на децата им се дават и допълнителни материали за самостоятелна работа в къщи. Целта е да се затвърдят и разширят знанията, както и да се стимулира и самостоятелността в процеса на учене. Много е важно децата да не разчитат единствено и само на учителя и работата в курса, но и да могат независимо и самостоятелно да работят и да учат и да развиват това умение цял живот.

ПРЕДИМСТВА

НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ

Обучението се извършва по утвърдената и призната от ЮНЕСКО образователна система Сугестопедия – педагогика, съчетана с познания за физиологията на мозъка и психологията на учащите се. Основната идея на създателя на тази методика, проф. д-р Георги Лозанов, е повишаване на ефективността на учебния процес, щадейки психиката на децата и създавайки подходящи условия за максимално разкриване на техния потенциал и творчески заложби.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Събуждайки любов към ученето на чужд език, ускорено се формират и уменията за говорене, четене, слушане и писане на английски език без умора и отегчение. Децата натрупват както активни, така и увеличен обем от пасивни езикови знания, които улесняват разбирането и следващите етапи на езикоусвояване. Развиват се паметовите и творчески заложби на децата чрез креативна употреба на езика в проекти, разкази, песни и рисунки. Тяхното самочувствие и способност за работа в спокойна, екипна среда също се повлияват благоприятно.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

В обучението се използват специално разработени авторски учебни материали на Мила Матева – сугестопедагог с допълнителна магистърска квалификация на Университета в Одензе в Дания и CELTA диплома от Университета Кеймбридж. Историите увличат децата и те не само учат езика, но и разширяват своя кръгозор и знания, както и обогатяват своите усещания за света, хората, моралните ценности, различните култури, традиции и изкуство. След всяка глава са включени и адаптирани за съответното ниво допълнителни четива, които допълват сюжетната линия и насърчават децата, естествено и неусетно, да общуват повече помежду си на чуждя език.

СЕРТИФИКАТИ 

Като част от Оптима, Българската асоциация за качествени езикови услуги, всички езикови курсове в център Алегро Виваче носят емблема за качество. За всяко успешно завършено езиково ниво детето ви ще получи сертификат, на който е отбелязано нивото на владеене на езика, отговарящо на Общата европейска езикова рамка. При желание, можете да се възползвате и от допълнителна подготовка за сертификатите на Cambridge.

ОТЗИВИ ЗА НАС

“За първи път бях на курс (по чужд език), който ме научи на толкова много неща свързани с различни сфери на живота. Открих приятели, опознах по-добре себе си. Благодаря!”

Иван Иванов, курсист в "Алегро Виваче"

2017-10-25T17:08:46+00:00

Иван Иванов, курсист в "Алегро Виваче"

“За първи път бях на курс (по чужд език), който ме научи на толкова много неща свързани с различни сфери на живота. Открих приятели, опознах по-добре себе си. Благодаря!”
“Прекрасно място, професионално и много топло отношение! Алегро Виваче е като един оазис от радост, светлина и смях! Благодаря на всички от сърце! Щастлива съм, че имам честта да се докосна до вашите изключителни, творчески и любящи същности!”

Теодора Антонова, курсист в "Алегро Виваче"

2017-10-25T17:18:43+00:00

Теодора Антонова, курсист в "Алегро Виваче"

“Прекрасно място, професионално и много топло отношение! Алегро Виваче е като един оазис от радост, светлина и смях! Благодаря на всички от сърце! Щастлива съм, че имам честта да се докосна до вашите изключителни, творчески и любящи същности!”
"Невероятна езикова подготовка! Никога не съм вярвала, че ще изпитам увлечение към чужд език, още по-малко към немски език, но благодарение на вашата школа и невероятният преподавател г-жа Емилия Станева аз мога и желая да говоря и развивам познанията си по немски език. Благодаря Ви!"

Биляна Малчева, курсист по немски език
Преподавател: Емилия Станева, Юни 2017

2017-12-12T13:18:52+00:00

Биляна Малчева, курсист по немски език
Преподавател: Емилия Станева, Юни 2017

"Невероятна езикова подготовка! Никога не съм вярвала, че ще изпитам увлечение към чужд език,
"Това беше едно от най-хубавите преживявания, които съм имала. Всеки ден бях страшно мотивирана и щастлива да посещавам курса. Хареса ми всеки един аспект от обучението и ми се иска този метод да можеше да се използва в училищата и университетите, защото е най-ефективният и бързо научаващ метод, на който съм попадала. Имах късмета да съм в групата на Md Pompidou, която е една от най-добрите учители, които съм имала. Тя е много лъчезарна и има отличен подход. Благодаря ви от все сърце за хубавото преживяване!"

Елица Софтева, курсист по френски език
преподавател: Теодора Данаилова, Април 2016

2017-12-13T09:07:06+00:00

Елица Софтева, курсист по френски език
преподавател: Теодора Данаилова, Април 2016

"Това беше едно от най-хубавите преживявания, които съм имала. Всеки ден бях страшно мотивирана и щастлива да посещавам курса..."
"Впечатлен съм от постигнатите резултати за толкова кратко време."

Кирил Велков, курсист по руски език
Преподавател: Вера Бабич, Ноември 2016

2017-12-13T09:29:41+00:00

Кирил Велков, курсист по руски език
Преподавател: Вера Бабич, Ноември 2016

"Впечатлен съм от постигнатите резултати за толкова кратко време."
"Скептично настроена в началото на първия сугестопедичен курс за мен, не вярвах искрено в ефективността на метода. След един месец на руски песни, мислени пътешествия из руската тайга, се влюбих в руската култура и още повече се впечатлих от сугестопедичната магия. Успях да бъда въведена в изкуството на руския език без нито една научена дума наизуст и нито една тетрадка речник. Спасибо!"

Теодора Кирилова, курсист по руски език
Преподавател: Вера Бабич, Август 2017

2017-12-13T09:33:13+00:00

Теодора Кирилова, курсист по руски език
Преподавател: Вера Бабич, Август 2017

"Скептично настроена в началото на първия сугестопедичен курс за мен, не вярвах искрено в ефективността на метода. След един месец на руски песни, мислени пътешествия из руската тайга, се влюбих в руската култура и още повече се впечатлих от сугестопедичната магия..."
“За мен този курс е приключение, което никога няма да забравя, защото озари със светлина забързания ми живот.”

Веселина Денева, курсист по испански език
Преподавател: Ивелина Паничарова, Май 2017

2017-12-13T09:42:37+00:00

Веселина Денева, курсист по испански език
Преподавател: Ивелина Паничарова, Май 2017

“За мен този курс е приключение, което никога няма да забравя, защото озари със светлина забързания ми живот.”
"Курсът беше изключително полезен! Успях да се отпусна и да разговарям свободно с останалите. Вечер, вкъщи, учех с желание, бях стимулиран да чета и слушам на английски. Отношението на преподавателя беше страхотно, през цялото време ни стимулираше да показваме най-доброто от себе си."

Борис Събчев, курсист по английски език
Преподавател: Росен Кукошаров, Ноември 2017

2017-12-13T20:17:36+00:00

Борис Събчев, курсист по английски език
Преподавател: Росен Кукошаров, Ноември 2017

"Курсът беше изключително полезен! Успях да се отпусна и да разговарям свободно с отстаналите. Вечер, вкъщи, учех с желание, бях стимулиран да чета и слушам на английски..."
"Препоръчвам курса на хора, които искат да опитат нещо ново и интересно. Това е преживяване, което със сигурност ще запомните за цял живот. Начинът на преподаване и протичане на занятията е много весел, релаксиращ и интересен."

Теодор Тодоров, курсист по италиански език
Преподавател: Мая Райкова, Август 2016

2017-12-20T08:18:47+00:00

Теодор Тодоров, курсист по италиански език
Преподавател: Мая Райкова, Август 2016

"Препоръчвам курса на хора, които искат да опитат нещо ново и интересно. Това е преживяване, което със сигурност ще запомните за цял живот..."
"Един изключително позитивен и зареждащ курс. Песни, танци, много смях и … нови знания :)"

Райна Минчева, курсист по италиански език, гр. Пловдив
Преподавател: Крум Георгиев

2017-12-20T08:36:41+00:00

Райна Минчева, курсист по италиански език, гр. Пловдив
Преподавател: Крум Георгиев

"Един изключително позитивен и зареждащ курс. Песни, танци, много смях и … нови знания :)"
"Най-впечатляващото беше груповата работа и енергия. Свободата на изразяването и разнообразието от бизнес теми бяха чудесно преживяване."

Мария, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

2018-08-18T19:05:38+00:00

Мария, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

"Най-впечатляващото беше груповата работа и енергия. Свободата на изразяването и разнообразието от бизнес теми бяха чудесно преживяване."
"Сугестопедията е магия! Бизнес комуникацията е третият курс, който посещавам в Алегро виваче. Чувстваш се щастлив и свободен, докато учиш."

Даниела, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

2018-08-18T19:09:06+00:00

Даниела, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

"Сугестопедията е магия! Бизнес комуникацията е третият курс, който посещавам в Алегро виваче. Чувстваш се щастлив и свободен, докато учиш."
"Страхотно преживяване – учих английски, докато контактувах и се забавлявах със страхотни хора. Благодаря за смеха и усилията да учим, докато се радваме на живота."

Здравка Милева, курсист в "Алегро Виваче"

2018-08-20T10:34:21+00:00

Здравка Милева, курсист в "Алегро Виваче"

"Страхотно преживяване – учих английски, докато контактувах и се забавлявах със страхотни хора. Благодаря за смеха и усилията да учим, докато се радваме на живота."
"Изключително интересен, ненатоварващ и бърз начин за усвояване на език, с възможности за разкриване на творческия потенциал у всеки."

Елена Миланова, курсист в "Алегро Виваче"

2018-08-20T10:40:13+00:00

Елена Миланова, курсист в "Алегро Виваче"

"Изключително интересен, ненатоварващ и бърз начин за усвояване на език, с възможности за разкриване на творческия потенциал у всеки."
"Това беше едно много интересно  и  ползотворно  изживяване. Дори да не мога да говоря перфектно езика, поне се опитвам. Промени коренно възгледите и разбиранията ми за езика."

Теодора Делчева, курсист по английски език
Преподавател: Андриана Димитрова, Май 2018г.

2018-08-21T12:32:53+00:00

Теодора Делчева, курсист по английски език
Преподавател: Андриана Димитрова, Май 2018г.

"Това беше едно много интересно  и  ползотворно  изживяване. Дори да не мога да говоря перфектно езика, поне се опитвам. Промени коренно възгледите и разбиранията ми за езика."
"Искам да благодаря на целия екип и най-вече на Miss Stillwater (Борислава Раленкова)  за невероятната емоция,приятелското отношение,положителното чувство, силната любов, с която бях обградена 5 седмици. Продължавайте в същия дух! Невероятни сте!"

Десислава Митова, курсист по английски език, основно ниво
Преподавател: Борислава Раленкова, Юли 2018г.

2018-08-21T16:06:15+00:00

Десислава Митова, курсист по английски език, основно ниво
Преподавател: Борислава Раленкова, Юли 2018г.

"Искам да благодаря на целия екип и най-вече на Miss Stillwater (Борислава Раленкова)  за невероятната емоция,приятелското отношение,положителното чувство, силната любов, с която бях обградена 5 седмици. Продължавайте в същия дух! Невероятни сте!"