ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

В сравнение със традиционното езиково обучение, сугестопедичните курсове носят някои предимства. Този вид обучение разглежда обучаемия цялостно, като използва максималния му потенциал за учене – не само мисъл, но и емоция, тяло, движение, отношение, въображение. Подходът спомага за премахване на езиковата бариера почти веднага като активира стари знания и спомага за бързо и трайно запаметяване на големи количества нов материал, в същото време оставяйки индивида в отпочинало, спокойно състояние и с удовлетворение за високи резултати.
Сугестопедията се базира на дълбоко познание за човешката същност и дава възможност и среда на обучаемия сам да достигне до скрития си потенциал за учене, вдъхновява и променя негативното отношение към предмета, ако има такова. Методът ни учи на повече толерантност, разбирателство и осъзнатост в процеса на учене, което допринася за приятна и приятелска среда, където ученето се случва в смях, игри, естетика и приятни музикални изживявания.
Набляга се на уменията за четене и слушане с разбиране, както и на говорене. Писмените умения се развиват паралелно, но на пасивно ниво в началото, като в следващите нива се активират бързо и без губене на време в повторения и дълги писмени упражнения.

Когато говорим за сугестопедичен урок се има предвид цял един цикъл на развитие на урока.

В началото винаги се започва с въведение на лексикалния и граматически материал по особен, интересен начин, който впечатлява, напомняйки на театрален диалог с публиката, но без да включва особена театралност.

След като новият урок е въведен, се прави изчитане от преподавателя на фона на класическо музикално произведение пред аудиторията, което е последвано от повторно изчитане, вече по-бързо, на фона на произведение от предкласиката.

Следват няколко дни, посветени на т.нар. разработка, в която текстът се изчита няколко пъти от групата, превежда се, разиграва се в сценки и игри, обсъжда се в дискусии и активностите се допълват от идеите и въображението на участниците.

В последния етап, в който обучаемите се представят, се дава възможност всеки да се изяви самостоятелно, за да засвидетелства пред групата и най-вече всеки пред себе си какво ново е научил и постигнал. Това е много силен и въздействащ момент за психиката, тъй като е възможно да се демонстрират неочаквано добри резултати.

В частта методология този процес е описан подробно.

Сугестопедичните курсове са подходящи за всяка възраст. За най-малките благоприятното въздействие, което оказват е най-вече върху по-осъзнато и внимателно поведение, висока креативност и развитие на ефективни умения за учене. При големите, включително хора над 50, 60 или 70г., освен изненадващо добрите резултати, курсът има разтоварващ и ободряващ ефект, спомага засилването на паметта и вдъхва увереност и желание за научаване на още езици с лекота.

Сугестопедията е просто един по-ефективен подход към изучаването на езици или други предмети. Нивата на курсовете са съобразени с изискванията на езиковото обучение като цяло и могат да бъдат разпознати по Общата европейска езикова рамка. Това, което се случва също е, че, спрямо индивидуалните потребности и способности, един обучаем би могъл да развие умения на повече от едно ниво за курс, което се отчита с предварителен и финален тест.

Едно от основните умения, на които сугестопедичния курс набляга е развитие на умението за говорене. Понякога езиковата бариера при говоренето се получава при развиването на другите умения отделно и на различно ниво. Когато един обучаем има сериозна писмена граматическа основа, но никога не е говорил, например, се получава така че трудно проговаря. Затова в сугестопедичния курс се дава достатъчно време, за да се преодолее срама и страха от изразяване, да се засили увереността и да се добие правилно отношение към конструиране на речта. Резултатите не закъсняват!
Спрямо описаното в характеристиката на курсовете, възможно е да добиете езиков речник от поне 2000 лексикални и граматически единици. При всеки отделен курсист и ниво е индивидуално, защото един се отпуска по-лесно, а друг има бариери, някои имат или нямат опит с изучаване на езици и т.н. Също така с нарастване на нивото не е толкова важно да се научат повече думи, а да се използват в правилните конструкции и то смислено, да се изчистят грешките и несъвършенствата.
Като цяло за 5 седмично „потапяне“ в чуждия език, човек може да постигне и повече отколкото едно целогодишно обучение. Важно е също и какво продължава да прави, за да запази постигнатото ниво и да продължава да активира наученото.
Преди началото на всеки курс се провежда събеседване с преподавател, на което се определя входящото ниво и се предлага подходяща дата на обявен курс. Още по телефона, когато разговаряте с административен представител е добре да разкажете какво и колко сте учили, за да се определи среща с преподавател, който евентуално ще води подходящ за вас курс. Предимството на това е, че можете да се запознаете с конкретния преподавател и да се опознаете на личностно ниво.
Има обявени курсове на различни нива спрямо Общата европейска езикова рамка и Вие започвате да изучавате нивото, което е най-подходящо за Вас според преподавателя и с което бихте се чувствали най-комфортно.

Разпределението на часовете на сугестопедичните курсове не е случайно и е винаги с идея за по-голяма интензивност, заради ефекта на „потапянето“ в езика.

Обикновено курсовете за възрастни се провеждат сутрин или вечер по 4  учебни часа в продължение на 25 работни дни. Екстензивните курсове, които са с график по 4 учебни часа в 4 или 2 посещения седмично, се предлагат обичайно на средни и напреднали нива, след като е преминат поне един интензивен курс по език предварително.

При детските курсове се залага на екстензивна програма през учебната година- 2 учебни часа, 2 пъти седмично, (която има начална и финална интензивна част) с оглед на това, че децата имат учебни занимания, а и тук идеята е да има дълготраен ефект върху възприятието за учене и възпитанието. Интензивните курсове за деца се случват през лятото, когато резултатите могат да бъдат усетени доста осезаемо след 3-седмични занимания.

Поддържащите програми са с неголям интензитет, предвид идеята и характера на дейността, но тяхната редовност води до последователност, което е много добър вариант за извънкласно практикуване на чужд език.

Най-добрите варианти за обученията за възрастни са рано сутрин – до обяд (9.30 ч.-13.00ч. или 10.00ч.-13.30ч.) или вечер след работни задължения (18.30ч. – 22.00ч.)

За децата заниманията са съобразени с учебната програма, а през ваканцията са сутрин до обяд и следобед.

Най-ефективните групи са между 6 и 12 участници. Когато групата е по-малка от 6 участници, се преминава към индивидуален тип обучение със съкратен хорариум.

Както бе споменато по-горе, писмените умения в началните курсове не са приоритет, а се развиват по-скоро на пасивно ниво. При изобилието от текстове и игри, през които се преминава, обучаемите развиват интуиция за изписването на думите, както и са по-подготвени, когато конструират изреченията. На следващите нива писането започва да се интегрира в процеса все повече на активно ниво и обучаемите с изненада установяват, че директно започват да създават текстове.

Правилното писане, също така е умение, което се придобива с практика. Тук всеки един участник е стимулиран да практикува извън класната стая и има възможност да бъде лично коригиран от преподавателя в течение на курса.

Сугестопедичните курсове се рекламират обикновено като такива, в които домашни не се дават. Това е абсолютно вярно, защото никой не е задължен да се подготвя вкъщи.

Това, което се препоръчва и което подпомага ученето до голяма степен е изчитането на взетия нов текст вечер или сутрин, като вестник, за 10-15 минути. Някой път, когато е време за представяне, обучаемият има предложение да си помисли вкъщи какво би казал, а ако няма възможност, се разчита на импровизация.

Във всички случаи не се изисква нищо, освен постоянно присъствие в курса, където участието е достатъчно за покриването на нивото.

Без значение дали е сутрешен или вечерен курсът, ефектът винаги е добър. В зависимост от навиците на човек, може да се наложи да посвикне в началото с късните занимания, но много скоро ученето след работния ден става очаквано и желано като повод за развлечение, отдих и емоционално зареждане. Понякога дори ефективността е по-голяма вечер, когато телефоните са спрели да звънят и няма странични дразнители.

Сутрешните курсове пък изпълват деня с тонус и позитивен ритъм, който създава лекота в работния ден и по-висока ефективност на работното място.

В началото на курса, Вие ще получите учебник, както и допълнителни материали по време на цялото обучение. Бихте могли да си носите тетрадка, химикалка и молив, но не е задължително, защото винаги ще имате под ръка средства за писане, а и може да отбелязвате и директно върху учебника. По дъската не се пише много, защото всичко е включено в материалите, което пести много време и дава яснота и подреденост.

След всеки сугестопедичен курс получавате сертификат за преминато ниво, което е съобразено с Европейската езикова рамка. Бихте могли да получите и сертификат от ЦПО, удостоверяващ ключова компетентност по език като част от професия. Ако желаете да имате и втория сертификат, ще е нужно да подадете документи предварително, още в началото на курса, за да бъде изготвен.