Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
26.09.2022 - 14.11.2022
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1- 4

време: 19:30ч.- 21:00ч.

от понеделник до петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
27.09.2022 - 15.12.2022
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

дневен: 9:30ч.-12:00ч.

вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
27.09.2022 - 15.12.2022
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 9:300ч.-12:00ч.

вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
03.10.2022 - 24.11.2022
Руски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:

време: 09:30ч.-12:00ч.

в понеделник,вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Вера Бабич
03.10.2022 - 25.11.2022
Немски езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72ч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
05.10.2022 - 22.12.2022
Руски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:от понеделник до четвъртък

време:от 20:00ч.до 21:00ч.в понеделник,вторник и сряда

от 19:30ч до 21ч в четвъртък /h4>

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Вера Бабич
10.10.2022 - 17.11.2022
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: Модул 1-4

дневен: 10:00ч.-12:30ч.

понеделник,вторник,сряда и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
03.11.2022 - 22.12.2022
Английски езикПоддържаща програма

Онлайн:ПОДДЪРЖАЩА ПРОГРАМА -средно ниво след THE RETURN

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък,

45уч.ч. виртуално присъствени

45уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
07.11.2022 - 09.01.2023
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.22 до 03.01.23
Борислава Раленкова
07.11.2022 - 09.01.2023
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.22 до 03.01.23
Андриана Димитрова
07.11.2022 - 09.01.2023
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 9:30ч.-12:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.22 до 03.01.23
Борислава Раленкова
08.11.2022 - 02.02.2023
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
14.11.2022 - 10.01.2022
Френски езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн: модул 1 и 4

време: 19:30ч.- 21:00ч.

интензивен,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.22 до 02.01.23
Петя Моева
14.11.2022 - 16.01.2023
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн:модул 1-4

в понеделник,сряда и петък

дневен: 9:30ч.-12:00ч.

72.уч.ч.виртуално присъствени

72.уч.ч.онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.22 до 03.01.23
Андриана Димитрова
15.11.2022 - 09.02.2023
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.22 до 02.01.23(вкл.)
Добромира Чифудова
20.12.2022 - 21.03.2023
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 9:30ч.-12:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

През декември 2022 само два пъти-20.12 и 22.12 От 05.01.23-възобновяване на занятията
Борислава Раленкова