Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
13.01.2020 - 14.02.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Младост 2
Мария Захариева
13.01.2020 - 14.02.2020
Руски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 80уч.ч. локация: Център  
Вера Бабич
15.01.2020 - 18.02.2020
Английски езикСредно ниво, B1-B2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център
Таня Алексиева
20.01.2020 - 21.02.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център
Андриана Димитрова
20.01.2020 - 21.02.2020
Руски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерна: 18:30ч.- 22:00ч. интензивен, 80уч.ч. локация: Център
Вера Бабич
27.01.2020 - 28.02.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Младост 2
Добромира Чифудова
28.01.2020 - 06.03.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10.00ч.-13:30ч.(от вторник до петък) интензивен, 100 уч.ч., локация: Младост 2
Добромира Чифудова
10.02.2020 - 16.03.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център  
Борислава Раленкова
10.02.2020 - 16.03.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център  
Борислава Раленкова