Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
03.08.2020 - 04.09.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

дневен: 10:00ч.-13:30ч.

интензивен, 100уч.ч.

Мария Захариева
17.08.2020 - 28.08.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
17.08.2020 - 28.08.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 2 от 4

време: 18:30ч.-20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
17.08.2020 - 29.09.2020
Руски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:

време: 18:00ч.-19:30ч.

интензивен,

60уч.ч. виртуално присъствени

60уч.ч. онлайн класна стая

Вера Бабич
17.08.2020 - 28.08.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 2

време: 9:30ч.-11:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
31.08.2020 - 11.09.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 2 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
02.09.2020 - 11.09.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 3 от 4

време: 17:30ч.-19:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
08.09.2020 - 13.10.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Борислава Раленкова
08.09.2020 - 12.10.2020
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Таня Алексиева
08.09.2020 - 21.09.2020
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн: модул 1

време: 18:30ч.-20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

сугестопедагог
08.09.2020 - 21.09.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1

време: 10:00ч.-11:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
08.09.2020 - 12.10.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Андриана Димитрова
14.09.2020 - 25.09.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 17:30ч.-19:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
14.09.2020 - 25.09.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 3 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
14.09.2020 - 02.10.2020
Италиански езикСредно ниво 2, B1-B2

Присъствен

локация: Младост 2

вечерен: 18:00ч.-21:30ч.

интензивен, 60 уч.ч.

Цена 414 лв.  
Мария Захариева
22.09.2020 - 05.10.2020
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн: модул 2

време: 18:30ч.-20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

сугестопедагог
23.09.2020 - 06.10.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 2

време: 10:00ч.-11:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
23.09.2020 - 27.10.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Добромира Чифудова
28.09.2020 - 09.10.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
30.09.2020 - 03.11.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Център

дневен: 10:00ч.- 13:30ч

интензивен, 100уч.ч.

Борислава Раленкова
05.10.2020 - 06.11.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

вечерен: 18:00ч.-21:30ч.

интензивен, 100уч.ч.

Мария Захариева
06.10.2020 - 19.10.2020
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн: модул 3

време: 18:30ч.-20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

сугестопедагог
14.10.2020 - 17.11.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

 
Борислава Раленкова
20.10.2020 - 02.11.2020
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн: модул 4

време: 18:30ч.-20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

сугестопедагог
04.11.2020 - 17.11.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1

време: 10:00ч.-11:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
16.11.2020 - 18.12.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

вечерен: 18:00ч.-21:30ч.

интензивен, 100уч.ч.

Мария Захариева
18.11.2020 - 22.12.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

 
Борислава Раленкова
18.11.2020 - 01.12.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 2

време: 10:00ч.-11:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
02.12.2020 - 15.12.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 3

време: 10:00ч.-11:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
16.12.2020 - 30.12.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4

време: 10:00ч.-11:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова