Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
20.06.2022 - 12.08.2022
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
22.06.2022 - 15.08.2022
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
30.06.2022 - 22.09.2022
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 10:00ч.-12:30ч.

вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
04.07.2022 - 29.07.2022
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

дневен: 9:30ч.-12:00ч.

понеделник,вторник,сряда и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
06.07.2022 - 09.08.2022
Руски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:

време: 18:00ч.-20:30ч.

понеделник,вторник,сряда и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Вера Бабич
08.07.2022 - 31.08.2022
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: Модул 1-4

дневен: 10:00ч.-12:30ч.

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

дни на провеждане: понеделник,сряда и петък
Добромира Чифудова
14.07.2022 - 11.10.2022
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
14.07.2022 - 11.10.2022
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 10:00ч.-12:30ч.

вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова