Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
09.12.2019 - 24.01.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100 уч.ч. локация: Младост 2 (с прекъсване от 20.12.2019 до 06.01.2020)
Добромира Чифудова
09.12.2019 - 17.01.2020
Руски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 80уч.ч. локация: Център (с прекъсване от 20.12.2019 до 06.01.2020)  
Вера Бабич
06.01.2020 - 07.02.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
вечерен: 18:30ч.- 22:00ч. интензивен, 100 уч.ч. локация: Център
Андриана Димитрова
06.01.2020 - 07.02.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център  
Борислава Раленкова
06.01.2020 - 07.02.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център  
Борислава Раленкова
08.01.2020 - 11.02.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център  
сугестопедагог
09.01.2020 - 12.02.2020
Английски езикСредно ниво, B1-B2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център
сугестопедагог
13.01.2020 - 14.02.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Младост 2
сугестопедагог
13.01.2020 - 14.02.2020
Испански езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18.30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Младост 2
Радослава Кирилова
20.01.2020 - 21.02.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център
Андриана Димитрова
22.01.2020 - 25.02.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Младост 2
Добромира Чифудова
10.02.2020 - 16.03.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център  
Борислава Раленкова
10.02.2020 - 16.03.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център  
Борислава Раленкова