Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
08.05.2024 - 03.07.2024
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Интензивен: модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък ,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
08.05.2024 - 03.07.2024
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: Модул Следобеден

следобеден: 15:00ч.-17:30ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
13.05.2024 - 08.07.2024
Немски езикСредно ниво, B1-B2

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72ч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
22.05.2024 - 19.07.2024
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ю
Андриана Димитрова
03.06.2024 - 04.10.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 9:30ч.-12:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ЮЛИ и АВГУСТ СЕ ПОЧИВА,както и на 06.09,16.09, 23.09
Борислава Раленкова
03.06.2024 - 04.10.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ЮЛИ и АВГУСТ СЕ ПОЧИВА,както и на 06.09,16.09, 23.09
Борислава Раленкова
18.06.2024 - 17.10.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ЮЛИ МЕСЕЦ СЕ ПОЧИВА
Борислава Раленкова
18.06.2024 - 17.10.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 9:30ч.-12:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ЮЛИ МЕСЕЦ СЕ ПОЧИВА.а август от 10:00ч до 13:00ч
Борислава Раленкова
02.07.2024 - 22.08.2024
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

понеделник,сряда и четвъртък

дневен: 9:30ч.-12:00ч.

72.уч.ч.виртуално присъствени

72.уч.ч.онлайн класна стая

Андриана Димитрова