Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
24.02.2020 - 27.03.2020
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център
Таня Алексиева
25.02.2020 - 03.04.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10.00ч.-13:30ч.(от вторник до петък) интензивен, 100 уч.ч., локация: Младост 2
Добромира Чифудова
04.03.2020 - 07.04.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Младост 2
Мария Захариева
05.03.2020 - 01.04.2020
Руски езикСредно ниво, B1-B2
вечерен: 18.30ч. - 22.00ч. интензивен, 80уч.ч. локация: Център  
Вера Бабич
09.03.2020 - 10.04.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч локация: Център
Андриана Димитрова
09.03.2020 - 10.04.2020
Немски езикСредно ниво, B1-B2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч., локация: Младост 2
Добромира Чифудова
18.03.2020 - 29.04.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център ( с прекъсване от 15.04-20.04)
Борислава Раленкова
18.03.2020 - 29.04.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център ( с прекъсване от 15.04-20.04)
Борислава Раленкова
23.03.2020 - 28.04.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център С прекъсване от 17.04 до 20.04
Петя Моева
25.03.2020 - 30.04.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
вечерен: 18:30ч.- 22:00ч. интензивен, 100 уч.ч. локация: Център
Андриана Димитрова
30.03.2020 - 28.04.2020
Английски езикВисоко ниво, B2-C1
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 80 уч.ч. локация: Център с прекъсване от 17.04 до 20.04 включително НОВО! Курсът е обогатен с бизнес теми!
Таня Алексиева
01.04.2020 - 29.04.2020
Италиански езикСредно ниво 1, A2-B1
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 60 уч.ч. локация: Младост 2 с прекъсване от 13 до 20 април. Цена 414 лв.  
Мария Захариева
21.04.2020 - 28.05.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Младост 2
Добромира Чифудова
21.04.2020 - 29.05.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център с допълнителни почивни дни на:(01.05,06.)V и (25).V
Андриана Димитрова
29.04.2020 - 12.06.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център. С прекъсване от 01.05 до 08.05  и от 22.05-до 25.05
Борислава Раленкова
29.04.2020 - 12.06.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център. С прекъсване от 01.05 до 08.05  и от 22.05-до 25.05
Борислава Раленкова
11.05.2020 - 17.06.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
вечерен: 18:30ч.- 22:00ч. интензивен, 100 уч.ч. локация: Център с прекъсване от 21.05-25.05)
Андриана Димитрова
01.06.2020 - 06.07.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч локация: Център
Андриана Димитрова
15.06.2020 - 17.07.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център
Борислава Раленкова
15.06.2020 - 17.07.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2
вечерен: 18:30ч.-22:00ч. интензивен, 100уч.ч. локация: Център
Борислава Раленкова
22.06.2020 - 24.07.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
вечерен: 18:30ч.- 22:00ч. интензивен, 100 уч.ч. локация: Център
Андриана Димитрова
07.07.2020 - 10.08.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1
дневен: 10:00ч.-13:30ч. интензивен, 100уч.ч локация: Център
Андриана Димитрова