Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
01.06.2020 - 03.07.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Център

дневен: 10:00ч.-13:30ч

интензивен, 100уч.ч.

Борислава Раленкова
01.06.2020 - 26.06.2020
Руски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Вера Бабич
01.06.2020 - 12.06.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 17:30ч.-19:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
03.06.2020 - 07.07.2020
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Таня Алексиева
03.06.2020 - 08.07.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

дневен: 10:00ч.-13:30ч.

интензивен, 100уч.ч.

Добромира Чифудова
03.06.2020 - 07.07.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Андриана Димитрова
08.06.2020 - 19.06.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 4 от 4

време: 15:00ч.-16:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
08.06.2020 - 19.06.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 17:30ч.-19:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
08.06.2020 - 19.06.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 17:00ч.-18:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Мария Захариева
08.06.2020 - 19.06.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 3 от 4

време: 19:00ч.-20:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
08.06.2020 - 19.06.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1 от 4

време: 17:00ч.-18:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
15.06.2020 - 17.07.2020
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Добромира Чифудова
15.06.2020 - 17.07.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Присъствен

локация: Център

дневен: 10:00ч.-13:030ч.

интензивен, 100уч.ч.

Андриана Димитрова
22.06.2020 - 24.07.2020
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Присъствен

локация: Младост 2

вечерен: 18:00ч.-21:30ч.

интензивен, 100уч.ч.

Мария Захариева
22.06.2020 - 03.07.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
22.06.2020 - 03.07.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 19:00ч.-20:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
22.06.2020 - 03.07.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 2 от 4

време: 17:00ч.-18:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
06.07.2020 - 17.07.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 2 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
06.07.2020 - 07.08.2020
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Присъствен

локация: Център

вечерен: 18:30ч.-22:00ч.

интензивен, 100уч.ч.

Андриана Димитрова
06.07.2020 - 17.07.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 3 от 4

време: 17:00ч.-18:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
20.07.2020 - 31.07.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 3 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
20.07.2020 - 31.07.2020
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 17:00ч.-18:30ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
03.08.2020 - 14.08.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
31.08.2020 - 11.09.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
14.09.2020 - 25.09.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 2 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
28.09.2020 - 09.10.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 3 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева
12.10.2020 - 23.10.2020
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 4 от 4

време: 18:30ч.- 20:00ч.

интензивен,

20уч.ч. виртуално присъствени

20уч.ч. онлайн класна стая

Петя Моева