Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
11.01.2021 - 19.02.2021
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 10:00ч.-12:30ч.

интензивен,

90уч.ч. виртуално присъствени

90уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
11.01.2021 - 19.02.2021
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

интензивен,

90уч.ч. виртуално присъствени

90уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
18.01.2021 - 12.03.2021
Френски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1- 4

време: 19:30ч.- 21:00ч.

интензивен,

80уч.ч. виртуално присъствени

80уч.ч. онлайн класна стая

с отработване на 03.03
Петя Моева
25.01.2021 - 08.03.2021
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

интензивен,

90уч.ч. виртуално присъствени

90уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
25.01.2021 - 20.03.2021
Английски езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн: модул 1-4

време: понеделник до петък от 18:30ч до 20:00ч,

интензивен,

80уч.ч. виртуално присъствени

80уч.ч. онлайн класна стая

Таня Алексиева
25.01.2021 - 08.03.2021
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

време: 9:30ч.-12:00ч.

интензивен,

90.ч. виртуално присъствени

90уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
26.01.2021 - 09.03.2021
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

интензивен,

90уч.ч. виртуално присъствени

90уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
04.02.2021 - 18.03.2021
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

интензивен,

90уч.ч. виртуално присъствени

90уч.ч. онлайн класна стая

Мария Захариева
18.02.2021 - 01.04.2021
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

време: 9:30ч.-12:00ч.

интензивен,

90уч.ч. виртуално присъствени

90уч.ч. онлайн класна стая

Борислава Раленкова
01.03.2021 - 12.03.2021
Руски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:

време: 18:00ч.-20:30ч.

интензивен,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

всяка седмица от вторник до петък
Вера Бабич