Календар

всички предстоящи сугестопедични курсове в Алегро Виваче

Период
Курс и ниво филтър
Информация
Преподавател
Записване
25.09.2023 - 15.11.2023
Немски езикСредно ниво, B1-B2

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72ч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
09.10.2023 - 01.12.2023
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:модул 1-4

дневен: 10:00ч.-12:30ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Мария Захариева
16.10.2023 - 08.12.2023
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: Модул Следобеден

следобеден: 15:00ч.-17:30ч.

понеделник,,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Добромира Чифудова
18.10.2023 - 11.12.2023
Руски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:модул 1-4

понеделник,сряда и четвъртък от 18:30ч до 21ч

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Вера Бабич
02.11.2023 - 30.01.2024
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Почивни дни: от 22.12 до 01.01.24
Андриана Димитрова
02.11.2023 - 30.01.2024
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Андриана Димитрова
08.11.2023 - 10.01.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.23 до 02.01.24
Борислава Раленкова
13.11.2023 - 15.01.2024
Италиански езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

Мария Захариева
13.11.2023 - 15.01.2024
Английски езикСредно ниво 1, A2-B1

Онлайн: модул 1-4

вечерен: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ: от 23.12.23 до 02.01.24
Андриана Димитрова
14.11.2023 - 18.01.2024
Италиански езикСредно ниво 2, B1-B2

Онлайн:

време: 18:30ч.- 21:00ч.

вторник и четвъртък,

48уч.ч. виртуално присъствени

48уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 21.12.23 до 01.01.24
Мария Захариева
15.11.2023 - 17.01.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 9:30ч.-12:00ч.

понеделник,сряда и петък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 23.12.23 до 02.01.24
Борислава Раленкова
17.11.2023 - 19.01.2024
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Интензивен: модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

понеделник,сряда и петък ,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ: от 23.12.23 до 02.01.24
Добромира Чифудова
04.12.2023 - 01.03.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 9:30ч.-12:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 22.12.23 до 01.01.24г
Борислава Раленкова
04.12.2023 - 01.03.2024
Английски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък,

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ: от 22.12.23 до 01.01.24
Борислава Раленкова
05.12.2023 - 29.02.2024
Немски езикОсновно ниво, A1-A2

Онлайн:модул 1-4

време: 18:30ч.-21:00ч.

вторник и четвъртък

72уч.ч. виртуално присъствени

72уч.ч. онлайн класна стая

ПОЧИВНИ ДНИ:от 22.12.23 до 02.01.24
Добромира Чифудова