Средно ниво В1+ (business)

Английски език за възрастни

„Work and Life Balance” е програма за обучение по разговорен английски език чрез метода сугестопедия за нивo В1+ от общоевропейската езикова рамка, която е с бизнес насоченост. Учебното съдържание включва лексикални и граматически единици, свързани с актуални за работната среда теми. Въвежда се бизнес терминология и се развива основата на бизнес комуникация и кореспонденция.

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Сугестопедичният курс по бизнес английски език, със своята непринудена и подкрепяща обстановка, е един чудесен начин да затвърдите и обогатите досегашните си познания, както и да започнете да ги използвате по-успешно в професионалното си общуване. Предназначен е, както за самостоятелни, така и за корпоративни обучения и има възможност за избор между интензивен и екстензивен вариант.

Ниво В1+ на обучение по бизнес английски език включва активиране в речта на набор от лексикални и граматически единици, както и професионални понятия, които биха били полезни за добиване на увереност при общуване в международна среда. Изграждат се ефективни умения за участие в бизнес събрания, срещи с клиенти и партньори, преговори; за правене на кратки представяния и презентации; развиват се умения за провеждане и участие в интервю за работа; подобряват се уменията за водене на дискусии по различни бизнес теми (форми на бизнес, предприемачество, бизнес план, развитие на персонала и др.).

Затвърждават се основните за езика глаголни времена – сегашно и минало в основните им три аспекта – просто, продължително и перфектно, употребата на неправилните глаголи, а също така и основните конструкции за изразяване на бъдещи действия . В разнообразни ситуации и контекст се тренира  употребата на модалните глаголи, страдателния залог, условните изречения, преразказаната  реч и други. Предлага се по-задълбочено познание на частите на речта и на изречението.

“Work and Life Balance” ни въвежда в учредяването на една фондация, която цели да подпомогне, чрез професионалния опит на развития свят, на по-изостанали провинциални селища в Африка.  Пътуването започва в Лондон и Мадрид, за да се пренесе изцяло в колоритната африканска среда и култура. Преплитат се вълнуващи човешки съдби, водят се интересни разговори, посещават се екзотични места и неусетно се представят бизнес теми, формират се умения за междукултурно общуване в професионална среда. Обсъждат се общочовешки ценности, като акцентът е върху баланса и всичко, което носи хармония на съществуването.

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

Няма предстоящи курсове

КОНКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Интензивните курсове са по 80 учебни часа, разпределени в 5 поредни седмици, по 4 дни седмично, 4 уч.ч. (сутрин или вечер).

Екстензивно обучение

Екстензивните курсове са по 80 учебни часа, разпределени в 10 поредни седмици, по 2 дни седмично, 4 уч.ч. (петък вечер и събота сутрин).

МАЛКИ ГРУПИ

Стандартните групи са между 6 и 12 човека. При група под 6 човека, хорариумът на обучението може да бъде намален.

ЦЕНА

660 лв. (6.60 лв./ уч.ч.) с включени допълнителни учебни материали. Учебникът е на стойност 30лв.Разгледайте специалните ни условия.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Обучението по бизнес английски език за средно ниво В1+ се води от преподавател – сугестопедагог с богат международен и експертен опит.

УЧЕБНИК

Work and Life“ е създаден от доц. д-р Галя Матева, дългогодишен сътрудник на д-р Лозанов в Института по сугестология.

За да предоставим най-подходящия курс за своите клиенти, в Алегро Виваче провеждаме безплатно събеседване и тест за определяне на входящо ниво.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

  • Уникалното в сугестопедията е, че заложените в курса високи учебни цели се постигат в много стимулираща и релаксираща среда, без напрежение и умора;
  • Сугестопедичното обучение постига бързо премахване на комуникативните бариери, увеличава  увереността, компетенциите и мотивацията за свободен разговор с англоговорящи клиенти и колеги;
  • Сугестопедията създава условия за едновременно бързо усвояване на бизнес съдържание и бизнес комуникативни умения чрез средствата на изкуството – около 1500 нови думи, фрази, термини, както и граматически структури, използвани в естествена среда на професионално и човешко общуване;
  • Във формата на обучението са включени множество ролеви игри и интензивни форми на групова работа, което води до подобряване на уменията за работа в екип;
  • По време на сугестопедичното обучение се разкриват интелектуалните, творчески, емоционални  и паметови  резерви на личността;
  • Допълнителната самоподготовка е минимална и по желание за тези, които искат да усъвършенстват писмените си комуникативни умения.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

В Алегро Виваче работим с оригиналната българска образователна методика, Сугестопедия, която е утвърдена и силно препоръчана от ЮНЕСКО.

Благодарение на методологията, заложена в основата на обучението, както и на специално обучените преподаватели, резултатите при нас винаги са добри.

Предоставяме сертификат за всяко успешно завършено езиково ниво, и също, при заявка, сертификат от ЦПО, за ключова компетентност по език като част от професия.

ОТЗИВИ ЗА НАС

"Джо Анна Гейтс е прекрасен преподавател и човек! Респект!"

Теменужка Найденова, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс, Август 2017

2017-12-19T08:13:37+00:00

Теменужка Найденова, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс, Август 2017

"Джо Анна Гейтс е прекрасен преподавател и човек! Респект!"
"Най-впечатляващото беше груповата работа и енергия. Свободата на изразяването и разнообразието от бизнес теми бяха чудесно преживяване."

Мария, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

2018-08-18T19:05:38+00:00

Мария, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

"Най-впечатляващото беше груповата работа и енергия. Свободата на изразяването и разнообразието от бизнес теми бяха чудесно преживяване."
"Сугестопедията е магия! Бизнес комуникацията е третият курс, който посещавам в Алегро виваче. Чувстваш се щастлив и свободен, докато учиш."

Даниела, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

2018-08-18T19:09:06+00:00

Даниела, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

"Сугестопедията е магия! Бизнес комуникацията е третият курс, който посещавам в Алегро виваче. Чувстваш се щастлив и свободен, докато учиш."
„Невероятна атмосфера! Курсът е приятен, релаксиращ и в същото време изключително полезен. Получих професионално и човечно отношение от Джо Гейтс, преодолях задръжките и бариерите!“

Светлана, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

2018-08-18T19:10:52+00:00

Светлана, курсист по английски език за пътувания и бизнес комуникации
Преподавател: Джо Анна Гейтс

„Невероятна атмосфера! Курсът е приятен, релаксиращ и в същото време изключително полезен. Получих професионално и човечно отношение от Джо Гейтс, преодолях задръжките и бариерите!“