Едни от последните изследвания в сферата на езика и как той влияе върху когнитивните процеси, сочат, че хората който говорят активно поне два езика също така виждат света по различен начин в зависимост от езика, на който оперират.

В последните 15 години са реализирани огромен брой изследвания върху т.нар. двуезични хора и начинът, по който функционира умът им. Резултатите показват преимуществата на двуезичието в неговите напълно измерими показатели.

Преминаването от един език към друг изглежда се оказва някаква форма на тренинг, който създава гъвкавост в ума ви.

Така както редовното трениране дава на тялото някои предимства, да контролирате ментално два или повече езика подпомага активностите на мозъка.

Това се оказва изключително полезно и видимо в по-късен етап от живота на двуезичните, защото тогава за повечето хора се проявяват типичните белези на когнитивно остаряване, както и свързаните с възрастта дегенеративни разтройства като деменция или Алцхаймер. Изследванията сочат, че за хората, говорили продължително два или повече езика, проявата на тези симптоми и заболявания се забавя до 5 години.

Смяната на езика е смяна на перспективата.

Когато става въпроса за двуезични хора, изглежда, че те имат склонност да променят своята перспектива на мислене в зависимост от езиковия контекст, в който им е била дадена задача.

Тези открития свъпадат с резултатите от изследване, което показва разлино поведение у двуезичните хора, в зависимост от езика, на който оперират. Израелските араби са по-склонни да асоциират арабски имена като Ахмед и Самир с позитивни думи в арабския езиков контекст, отколкото в този на иврита.

Хората сами споделят, че се чувстват като различен човек, когато използват различни езици и че изразяването на определени емоции носи различен емоционален заряд в зависимост от езика, който използват.

Източник: The Conversation

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.