Фондация „Артис“

Фондация “Артис” е създадена с мисия да подкрепя децата и възрастните в развитието на личностния им потенциал, като стимулира изразяването на съкровената им същност чрез изкуството и сугестопедията.

Ние вярваме, че за да бъдат децата щастливи и вдъхновени, за да творят, експериментират и развиват любознателната си природа, те трябва да вярват в себе си, да се чувстват обичани и ценени. Само тогава децата са спокойни, щастливи, смели и могат свободно да изразяват и споделят безценния си потенциал. Нашата мисия е да ги насърчаваме, да им помагаме да развиват творческия и личностния си потенциал и да им позволим да бъдат себе си.
Всичко това постигаме чрез изкуството и сугестопедията, която е оригинална образователна система за усвояване на нови знания.

Изкуството отваря приказна врата към детската душа, за да разцъфне тя в цялата си мощ. За нас важна е не “картината”, а “художникът”, този малък художник, музикант, артист, писател или поет. За нас важно е как се чувства той, как се развива, кое е онова, което иска да сподели с нас и себе си.
Сугестопедията, едновременно могъща и деликатна, разпалва детския потенциал и насърчава онази изконна детска любов към ученето и себеразвитието. Затова е важно методът, създаден от Проф. д-р Георги Лозанов, да намери своето подобаващо място в образованието и цялостното развитие на личността на децата и възрастните у нас. Именно заради това Фондация „Артис“ работи по популяризирането на сугестопедията, обучаването на преподаватели-сугестопедагози и обучението на колкото се може повече деца и възрастни чрез метода.

Ценности:

Любов към човека
Любов към изкуството
Приемане
Вдъхновение
Подкрепа
Споделяне и себеизразяване
Автентичност
Общуване с другите и себе си

Цели:

– Насърчаване на присъствието на изкуството (класическо, съвременно, дигитално и т.н.) в различните му проявления в живота на децата;
– Насърчаване на използването на изкуството като част от възпитанието, образованието и развитието на децата;
– Осигуряване на среда и условия за ученици да представят, споделят и развиват артистичните си заложби;
– Подпомагане утвърждаването и популяризирането на сугестопедията в България като български образователен метод, който използва изкуството за отключване на скритите резерви за възприемане и запомняне на информация и разгръщане на личностния потенциал;
– Подпомагане професионалното развитие на преподаватели-сугестопедагози;
– Подпомагане създаването на сугестопедични методически указания, учебни помагала за учители и ученици;
– Подкрепа на каузи, свързани с развитие на образователната система в България и интегриране на изкуството и високите технологии в изкуството като средство за стимулиране на потенциала на децата;
– Изразяване и защитаване на позиции и ценности, свързани с развитието на модерна образователна система в България и стимулиране на интегрирането на изкуството в учебния процес.

Дейности:

– Иницииране и организиране на изложби, обучения, ателиета, фестивали на изкуствата и други специални събития в областта на изкуството;
– Организиране на майсторски класове и други форми на извънучилищно образование във всички направления на изкуството, включително използване на високите технологии в изкуството;
– Организиране и участие в инициативи (срещи, форуми, изложения, дебати и др.), свързани с развитие на образованието и образователната система в България, представяне и насърчаване на добри практики и интегриране на изкуството и високите технологии в изкуството в образователния процес;
– Подпомагане разработването на сугестопедични методически програми и учебни материали;
– Събиране и разпределение на средства за подкрепа на ученици и проекти с фокус върху развитието на личностния потенциал на децата посредством изкуство;
– Финансиране на стипендии за ученици между 1-ви и 12-ти клас за училищни занимания в специализирани училища или паралелки по изкуство, както и за извънучилищни курсове, мастър класове и др.;
– Осигуряване на възможности за среща на ученици с творци от всички видове изкуства;
– Създаване и развиване на партньорски взаимоотношения с организации и хора, работещи в сферата на изкуството от България и други държави;
– Финансиране на допълнителна квалификация на учители в метода на сугестопедията;
– Издаване на книги, помощни учебни материали и други информационни материали, свързани с всички форми на изкуството, развитието на личностния потенциал на децата и със сугестопедията;
– Организиране на конкурси сред ученици;
– Организиране на публични инициативи и други комуникационни кампании с цел популяризирането ценностите, дейността и целите на Фондацията;
– Изготвяне на становища, участие в работни групи, публични обсъждания, общо сътрудничество с и подпомагане на държавните органи при реализирането на законодателни инициативи, свързани с внедряване и развитие на сугестопедията в образователния процес.

Международен музикален фестивал “Артис“

Важна част от дейността на Фондация „Артис“ е организацията и провеждането на Международния музикален фестивал “Артис“. Фестивалът e планиран да се проведе за първи път в периода 15 октомври-25 ноември 2017 г. в гр. София.  Неговата основна цел е да предостави една уникална възможност за дебютна сценична изява на ярко надарени деца, мотивирайки, насърчавайки и стимулирайки техния личностен творчески и интелектуален потенциал, както и да създаде условия за споделяне и развитие на индивидуалните им способности и максимално разгръщане на тяхната музикална дарба.

Като форум с международно значение фестивалът ще осъществи среща на  артисти с доказано майсторство от световната и европейска музикална сцена и млади музикални дарования, предоставяйки им възможност за взаимно споделяне на фестивалния подиум. Една от водещите цели на фестивала е стремеж към стимулиране процеса на задълбочена обмяна на творчески идеи между музиканти с различна възраст, национален облик и култура, отваряйки от своя страна пространство за привличане на нова, млада публика, разнообразна по характер и социално положение.

Фестивалът се планира да се провежда ежегодно като международен музикален форум с програма от класически камерни концерти, а в своите следващи издания и майсторски класове по интерпретация на утвърдени музиканти с международен престиж от България и Европа.

Фестивалът се организира от Фондация “Артис“, Училище по изкуства и чужди езици “Артис“ и рекламна агенция “Спектро Дизайн“. Реализацията на концертите от фестивала ще се осъществи с любезното съдействие на Българското национално радио, като домакин и Софийска филхармония, които  ще предоставят съответно Първо студио на БНР и камерна зала “България“.