Как езикът, който говориш променя гледната ти точка към света

Едни от последните изследвания в сферата на езика и как той влияе върху когнитивните процеси, сочат, че хората който говорят активно поне два езика също така виждат света по различен начин в зависимост от езика, на който оперират. В последните 15 години са реализирани огромен брой изследвания върху т.нар. двуезични…


Към цялата >