Преподавател Борислава Раленкова

Предлагаме ви  статия за Сугестопедията на колегите ни от сайта „Академика“. В нея разкриваме малко от сугестопедичните си тайни, представяйки ви ролевите игри като един от най- силните елементи на сугестопедичното обучение.

Приятно четене!

Тайните на сугестопедията: Ролевите игри

Сугестопедията е наука, която цели да премахне менталните бариери в човешкото съзнание, които представляват сериозна пречка при изучаването на нов материал. Тя си служи с много и различни инструменти за освобождаване на скритите ни резерви. Един от тях са ролевите игри.

Магията на ролевите игри

В контекста на изучаването на чужд език ролевите игри обикновено са свързани с участието на курсистите в спонтанни, условни диалози, в които те играят определена роля. Според много изследователи ролевите игри са важен елемент за научаване на нов език и самоизява. Докато курсистите се включват в тях, преподавателят обикновено дава съвети и подкрепя процеса. Най-важното в случая е, че продължаващата ролева игра е спонтанна и изпълнена от самите ученици. Те имат възможността да изберат средствата за комуникация с останалите, базирани на избраната от тях нова самоличност.

Благодарение на спонтанния характер на ролевите игри, още от ранните етапи на обучението курсистите биват научени да използват не само кратки и лесни изрази, но и дълги и сложно структурирани части на речта.

От началото до края, ролята на преподавателя е тази на режисьор. Той внимателно предлага темата, декорите и изразите на чужд език, които ще се използват. Сугестопедагозите окуражават курсистите да изградят и разширят образа, който ще изиграят. Те участват активно в ролевите игри като актьори, партньори и дори ученици.

Най-важното нещо, към което сугестопедичният преподавател насочва цялата си енергия и усилия е да накара курсистите да задават въпроси, да се включват в разговорите и да изграждат естествени, спонтанни диалози. По този начин учебният процес се превръща в креативно предизвикателство не само за курсистите, но и за самите преподаватели. Именно тази синергия е един от факторите за постигане на вдъхновяващата, релаксираща и освобождаваща атмосфера, която гарантира високи резултати в усвояването на ново знание.