резервопедия

Метод разкриващ паметовите, творчески и интелектуални резерви на личността

Сугестопедията, или известна още като резервопедия, е метод, който значително допринася и ни помага да разкрием своя скрит потенциал и неподозирани способности, помагащи ни да достигнем до своето истинско Аз.

В допълнение към това, с гордост можем да заявим, че създателят на този невероятен метод е именно български учен, който дава значителен принос в световната педагогика.

Резервопедията получава голямо признание не само в нашата родина, но и в САЩ, Съветския съюз, Оксфорд, както и Сорбоната, а днес десетки специализирани школи по света биват създавани с цел по-добро образование и разпространението на сугестопедичните методи.

За съжаление резевопедията и методите й все още не са достатъчно разпространени и достойно оценени в страната ни, което ни лишава от този невероятен образователен метод. Той е отличен за усвояването на немислимо до момента количество информация, използвайки неманипулативно внушение, по един изпълнен с радост и позитивизъм начин, чрез всички форми на изкуството. Нека не забраняме и значителните положителни ефекти, които резервопедията има върху духовното, емоционално и физическо здраве на индивида.

Резервопедията има препоръки от ЮНЕСКО, както и от Педагогическата Академия във Виена, Австрия, които я обявяват за един много по-добър е ефективен метод на обучение. Освен това български професори, съставящи осемчленна група, дават своя глас положителните ефекти върху психотерапевтичното и здравословно състояние на учениците.

С течение на времето сугестопедията възприема и името резервопедия, което се дължи на факта, че тази наука има за цел да разкрие скритите и неизползвани резерви на мозъка. В резервопедията / сугестопедията, действат общо седем закона:

1. Любов

2. Свобода

3. Убеденост

4. Връзка цяло – част; разглеждане на частта чрез цялото

5. Многократно увеличен материал за усвояване

6. Златно сечение

7. Изкуство и естетика

За сугестопедията една от най-важните й задачи и освобождаването на съзнанието от обществените норми. Постига се свобода на паметта, както и на личността като цяло – възприятия, интереси, мотивация, активност на интелекта, креативност. Наблюдава се и намаляване на агресията, благоприятен психопрофилактичен, психохигиенен и психотерапевтичен ефект.

За да бъдат премахнати съществуващите проблеми в българската образователна система и нейната ефективност сред учениците, е време да се обърнем към алтернативни обучителни методи.

Съвременният вид на резервопедията е един силно възвишен и сложно устроен процес, който за да бъде използван по предназначение, е нужно преподавателите-сугестопедагози да преминат специализирано обучение, което следва сугестопедичните методи, а приключването му бива официално сертифицирано от центъра „Алегро Виваче”.

Пламен Натов – основател на „Алегро Виваче“ Сугестопедия Център по време на речта си за силата на Сугестопедията в рамките на студентския форум „Youth to Business“ Университета за Национално и световно стопанство.