Десислава Попова

DesislavaPopova_AllegroVivace

Десислава Попова

Сертифициран преподавател-сугестопедагог по английски език за възрастни

Десислава Попова завършва английска гимназия и Международни икономически отношения и финанси на английски език.

През последните 10 години работи в сферата на комуникациите в корпоративния и неправителствения сектор. Работи и общува ежедневно с колеги от Великобритания, СAЩ, Австралия, Сингапур, както и страни, в които английският език не е майчин. Има редица англоезични публикации в издания на Oxford University Press. Преподава бизнес английски по системата International express.

Интересът на Десислава към педагогиката и методите на обучение се заражда с появата на синът й. Той, като всяко дете, учи жадно и спонтанно, както езици, така и всичко останало. В детето можем да видим безкрайния човешки потенциал, който се нуждае от любов, свобода и вяра, за да се изяви.

Следват редица обучения по педагогика и хуманистични методи на преподаване. Десислава преминава всички модули на обучението по Сугестопедия за преподаване на чужди езици. С удоволствие и любов, в атмосфера на свобода и спонтанност и с пълната убеденост и вяра в човешкия дух и способности, споделя своите знания и опит със своите курсисти.

ОТЗИВИ