Важни стъпки за сугестопедията в училище

Правда Китанова, сугестопедагог в училище по изкуства и чужди езици „Артис“,  участва в първата Академия за учители, организирана от Общност за демократично образование. За да бъде по-ефективно и практически насочено представянето на метода Сугестопедия, Правда проведе открит урок на тема „Сугестопедия“, включващ всички етапи, принципи, средства, закони и инструменти на метода.…


Към цялата >