проф. д-р Г. Лозанов

ФИЛОСОФИЯ

Идеята, която лежи в основата на сугестопедията е свързана с изследванията на доктор Георги Лозанов върху неизползваните възможности на човешката личност (резерви) и безопасното достигане до тях.

Като определение на безопасно можем да дадем комуникация, която не нарушава свободната воля наизбор на личността, която не използва методите на принуда, команда, манипулиране, промиване на мозъка, унижение, подценяване и др.

С всички средства се стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията.

В основата на сугестопедията е заложено внушението, което цели освобождаването от предишни или предпазване от психотравми, които спират или биха могли да спрат пълноценното израстване на личността до развиване на своите способности.

Животът би трябвало да бъде поток от радост – с тази цел сугестопедията създава и използва разнообразни средства за радостно, пълноценно общуване като естествено състояние на човека. Без да пренебрегва други емоции, се стреми да създаде оптимистичен и здрав мироглед у участниците в комуникацията.

Баланс – парасъзнавано и съзнавано, емоция и логика, интуиция и съзнателен анализ.

Здравето на участниците е изключително важно – ученето е без умора, напрежение и тревожност. Преподаването е неизчерпаем извор на творческа енергия и обмен на мисли.

Няма ограничения нито във възрастта, нито в пола, нито в произхода или предварителното обучение за разкриване и използване на скритите възможности на човешката личност.

Характерни за сугестопедията са:

мекото, деликатно поведение на престижния преподавателя,

достоверност на източника на информация

периферни възприятия

двуплановост и многоканалност в предоставянето на информацията

създаване на необходима нагласа към необикновеността на хората – участници в комуникацията,

представянето на много голям материал за усвояване

хармонизирането на отношенията в групата,

съгласуването с природните закони за ритъм, златна среда, контраст, разнообразие, многопластовост, промяна, красота, любов, свобода, единство на част и цяло, като всичко е част от друго по-голямо цяло.

положителната, красива атмосфера

вибрираща релексативна методология

нови имена и биографии

песни

смях

класическото изкуство, използувано в сугестопедията, е жизнеутвърждаващо, носител на хармонията, търсена и постигната от Големите майстори.

Източник: Официалният сайт на фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“