Сугестопедията е наука, която цели да премахне менталните бариери в човешкото съзнание, които се оказват пречка при изучаването на нов материал. Създателя на науката Проф. д-р Георги Лозанов често използва и термина „десугестия“ (обратно на общественото внушение, целящ да разкрие неподозиран потенциал от скрити възможности във всяка личност). Сугестопедията си служи с много и различни инструменти, които са ключов елемент в цялото обучение. Един от тях са ролевите игри.

Спонтанни и постоянни ролеви игри

В контекста на изучаването на чужд език ролевите игри обикновено са свързани с участието на курсистите в спонтанни, но често условни диалози, в които участниците играят определена роля. Според много изследователи ролевите игри са важен елемент за научаване на нов език и самоизява. В най-стандартните случаи на ролеви игри курсистите изиграват временна, случайна роля, спазвайки определени инструкции. Те взимат участие в случайно създадени ситуации, които ги поставят в международни разговори. Често на курсистите е зададена цел, резултат, средства и обхвата на ситуацията. Докато курсистите извършват упражнението преподавателя обикновено стои като страничен наблюдател, давайки съвети от време на време.

Ролевите игри в сугестопедията включват както курсисти, така и преподаватели, които участват в непрестанни социални ситуации. В началото на курса преподавателите предлагат примерна ситуационна рамка, а курсистите си избират роля (ново име, националност, професия) в зависимост от личните им предпочитания, ценности, интереси и опит, след което поддържат този образ до края. Те използват чуждия език в различни ситуации, за да обменят мисли и чувства за въображаемите им семейства, навици, външен вид, социален и професионален статус. Най-важното в случая е, че продължаващата ролева игра е спонтанна и изпълнена от самите ученици. Те имат възможността да изберат средствата и целите на комуникация в редица от ежедневни ситуации, в които разкриват част от начина си на живот и сформират различни връзки с околните. По тази причина ролевите игри са постоянни по отношение на време и тематика, както и общи характеристики и възможности за взаимодействие.

Сугестопедичните ролеви игри винаги са свързани с курсистите и преподавателите като едно цяло, обуславяйки се взаимно, мотивирани вътрешно и с наличието на творческа комуникация в учебната стая. Преподавателите в сугестопедичния курс не са просто съветници и наблюдатели. Те участват активно в ролевите игри като актьори, партньори и дори ученици. Учебният процес представлява креативно предизвикателство не само за курсистите, но и за преподавателите.

Продължителните ролеви игри в сугестопедията не означават непременно безкрайни драматични дейности, провеждани в час. Този тип игри определя рамката на учебния процес и начинът на преподаване, които могат да включат в структурата си всякакъв вид задачи и дейности.

От ранните етапи на обучението курсистите биват научени да използват не само кратки и лесни изрази, но и дълги и сложно структурирани части на речта. Според много специалисти учението да използвате подобни сложни фрази спомага за трансфера на информация.

Продължение на: Ролеви игри в сугестопедията (втора част)