Как се постига и поддържа продължителна ролева игра?

От изключително важно значение е първият час от първия ден на сугестопедичния курс, когато както преподавателите, така и курсистите, възприемат новата си идентичност. Те мигновено забравят своите бариери и проблеми (преподавателите имат нужда от това не по-малко от курсистите), и се впускат дълбоко в новата реалност, която те създават стъпка по стъпка с помощта на чуждия език. Още от самото начало курсистите осъзнават факта, че за да научат английски, немски или френски, трябва да могат да използват езика по предназначение и с цел в ежедневни житейски ситуации. Освен това бързо разбират, че за да го използват ефективно, трябва да правят правилни граматични конструкции. Новата им роля ще им помогне да изградят езиковите модели и тяхната правилна употреба.

Всеки ден (стандартното сугестопедично обучение е 100 учебни часа в продължение на 25 дни) стартира и приключва с песен и леки разговори. Преподавателят задава въпроси за въображаемите нови семейства, скорошна нова работа, преживявания и т.н. След това курсът продължава с планираните уроци и задачи за деня.

Най-важното нещо при поддържането на постоянната ролева игра е времето за монолози, проведено в края на курса, което е и най-креативния етап. Курсистите и преподавателите се подготвят предварително, говорейки по различни теми и използвайки целия си речников запас, усвоен по време на обучението.

Последният ден от курса се характеризира със специалната си празнична атмосфера и представлява връхната точка от цялото учебно преживяване. Самите курсисти решават как да го организират – събирайки се и говорейки за преживяните моменти, създавайки кратък сценарий за пиеса или пък дори организирането на изискан бал с някаква история. Те винаги участват с новите си персонажи, тъй като до този момент вече никой не го е грижа за истинските имена и идентичности.

От началото до края ролята на преподавателя е тази на режисьор. Той внимателно предлага темата, декорите и изразите на чужд език, които ще се използват. Преподавателите окуражават курсистите да изградят и разширят образа, който ще изиграят.

Най-важното нещо, към което сугестопедичния преподавател насочва цялата си енергия и усилия е да накарат курсистите да задават въпроси, да се включват в разговорите и да изграждат естествени, спонтанни диалози.

За да бъде постигнат този така желан момент и ефект от успешната комуникация, сугестопедичният преподавател взима под внимание редица психологични фактори. Те непрестанно демонстрират окуражително и силно положително отношение към опитите на курсистите да разговарят и да изразяват личното си мнение на чужд език. Те никога не прекъсват учениците, когато говорят, за да поправят грешките им. Най-важната задача на преподавателя е да създаде атмосфера на успокояваща релаксация, концентрация, толерантност и респект, както и желание на учениците да се учат един от друг.