1. „В българското училище учителят обикновено казва: „Искам да направите това“, и смята, че децата трябва да слушат. Идеята на Сугестопедията е да се синхронизират желанията с желанията на другия. Учителите би трябвало да питат: „Бихте ли искали да направите това?“. Ако детето не иска, няма проблем. Това означава, че то има нужда от време.“

2. „Сугестопедията развива интуицията. Преподаващите по този метод влизат в класната стая с мисълта, че човек има безкрайни възможности.“

3. “ Не клиничната сугестия във всичките й нехипнотични варианти, а още по-малко хипнозата в учебния процес с тяхната псевдотайнственост, са ме интересували някога, а също и сега. Резервите на човешкия мозък и ум и пътищата за безвредно достигане до тях са били и са досега моята голяма мечта…”

4. „ Винаги съм си мислел, че ние сме, метафорично казано, паднали ангели, заключени богове, хипнотизирани души, които са повярвали в своето ограничено нищожество. И са се примирили. Защото всяко излизане извън социо-хипнотично внушената норма за човешките възможности се наказва.“

5. „Чрез моя метод се развиват потенциалните възможности и на ученици, и на преподаватели. Няма друг метод, където всички са равностойни и се разкриват резервите и на едните, и на другите. Това е постоянен силен обмен.“

6. „… аз имах мечта. И тази мечта настойчиво ми шепнеше, говореше, крещеше: “Има метод, има форма на комуникация за “заключени богове” и за “хипнотизирани души, повярвали в своето нищожество”. Има! Има!” Този метод, тази форма на комуникация ще промени нещата. Ако това стане, всички ще се учим и ще се развиваме много по-бързо и по-творчески… и с радост…Тогава талантите няма да бъдат толкова далече от нас. Ние ще ги разбираме и приемаме, а може би някои от нас ще се изявят също като таланти.

7. „Не можем да мислим творчески без свобода, да усвоим голямо количество материал без любов. Никои велики постижения не са направени без любов.“