Алегро Виваче

Ние работим, за да популяризираме Сугестопедията, като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.

Да дадем възможност на максимално много хора – деца и възрастни, да придобиват знания и изучават чужди езици чрез любов, свобода, лекота и радост.

Да вдъхновим и подкрепим развитието на специалисти сугестопедагози, с цел разширяване обхвата на метода и неговото разпространение като широко достъпна система на образование.

Ние работим за запазване на класическата Сугестопедия, като доказано най-значимият принос на България към световната педагогика.