Сребрина Николова

Скъпи приятели, представяме ви мисли и насоки за работата с гласа, споделени от вокалния педагог Сребрена Николова. Сребрена е значима част от екипа специалисти, който работи с преподавателите от „Алегро Виваче“ за тяхното усъвършенстване като обучители.

Човешкият глас е едно от висшите проявления на материалния свят. Той е средство за изразяване и общуване. Изучавайки гласа в практиката, с определена насоченост, изисква известно предварително знание относно механизма, с който ще се работи.

Гласът въздейства, но също и се повлиява от въздействия. Затова всеки, който работи с гласа си трябва да знае как да съхранява здравето, младостта и дълголетието на средството, когато е превърнал своята професия в духовен път.

Да се определи правилната посока при проектираното му към слушателя и правилното звукоизвлечение е въпрос на компетентност.

Един малък нюанс в тембъра, едно малко изменение в ритъма, посоката и динамиката на звука, може да създаде манипулативна насоченост .

Вокалната работа с гласа от специалист е необходима, защото дава насоки за режим, хигиена и правилна употреба на гласовия апарат.

От здравословното състояние и правилната емисия на звука чрез гласа се повлиява и психическата хигиена на двете страни в процеса на комуникацията.

Процесът на звукоизвличането е случва на клетъчно ниво и е обвързан с принципи и закони. Там където има „закон“, неуморно действа и закона на причината и следствието.

Всеки може да усети приятният глас, защото организмът никога не лъже себе си.