Учители (сугестопедагози) по Френски език

 

Ученето МОЖЕ да е удоволствие, радост и забавление. Връзката между учител и ученик може да е пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение. Човешкият мозък има неограничени възможности и това е основното вярване при прилагането на сугестопедичния метод на обучение. 

В предложението за работа на Център по класическа сугестопедия „Алегро Виваче“, е включена спонсорска програма, покриваща разноските за обучение, както и предложение за дългосрочно сътрудничество с одобрените кандидат-преподаватели, които преминат успешно четирите модула на обучителния курс. 

Ставайки част от сугестопедичния екип на „Алегро Виваче“, Вие ще имате възможността да доразвивате придобитата квалификация в отлични работни условия.

Обръщаме се към всички вас, вдъхновени, търсещи и отдадени професионалисти, с покана да се присъедините към нашия екип. В случай, че преподавателската работа е Вашето призвание и имате желание за развитие в областта на десугестивната педагогика.
Ако споделяте тези ценности и желаете да работите в атмосфера на спокойствие, радост и удовлетореност, изпратете ни вашето професионално резюме, придружено от мотивационно писмо и копие от диплома за професионална квалификация. 
Нека обединим възможностите и усилията си, за да продължим делото на професор Лозанов. Нека бъдем преподавателите, които ще спомогнат за трансформирането и създаването на едно ново общество. 
Очакваме ви!

Кандидатът
• Да има интерес и желание за обучение и развитие като преподавател в сферата на сугестопедагогиката 
• Да е воден от ценностите да споделя, подкрепя, обучава и развива знанията на курсистите с любов, свобода и вдъхновение 
• Да организира и подготвя отговорно, старателно и целенасочено всяко едно обучение което води
• Да работи за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всеки курсист
• Заедно с колегите си създава позитивна и мотивираща атмосфера, толерантност и вяра в потенциала на всяко дете или курсист

Изисквания:
• Завършено висше образование Френска Филология 
• Желание за творчески изяви 
• Обича да работи с деца и/или възрастни
• Висока вътрешна мотивация и желание да постига резултати
• Интерес към сугестопедията
• Висока отговорност, професионализъм и коректност
• Желание и стремеж за непрекъснато подобряване на уменията и развитие
• Проактивност и инициативност

Условия
• Работа с гъвкаво работно време
• Обучение за преподавател- сугестопедагог (Обучението ще се провежда от научен екип сътрудници и специалисти на проф. Д-р Г. Лозанов). Обучението се провежда само на одобрени кандидати, приели предложението ни за работа след сключване на договор.
• Отлични условия на труд и възнаграждение
• Прекрасна работна атмосфера в ентусиазиран и млад екип
• Възможност за допълнително обучение и развитие

Процедура по кандидатстване:
o 1 етап – Попълнете въпросникът и изпратете вашето CV 
o 2 етап – интервю с консултант
o 3 етап – финално интервю 

Изпратете ни вашето професионално резюме, придружено от мотивационно писмо и копие от диплома за професионална квалификация на e-mail адрес:  visit@suggestopediabg.com.

Очакваме Ви!


 
 
2018 Allegro Vivace Suggestopedia Center. Всички права запазени.
^ Back to Top

С тази форма, Вие може да препоръчате страницата на Ваш приятел

Вашето име*

Вашия Email*

Email на вашия приятел*

Коментар